Om Julia

julia6 (kopia)

Foto: Thea Holmqvist

Jag heter Julia Larsson och arbetar som medicinsk fotvårdsterpaeut och konstnär. Jag bor i Sikeå hamn, en by norr om Umeå. Jag har min bas på Hammarhöjd i Bygdeå men gör också hembesök efter behov. Jag vill kombinera fotvård med mitt konstnärskap. Båda drivkrafterna handlar om en och samma sak. Jag vill beröra andra människor.

Kan jag göra konst utav fötter? Vad är hälsa? Människor har alltid fascinerat mig. Jag vill förstå varför vi handlar och lever så som vi gör. Våga se någon i ögonen och orka lyssna till slutet. Jag har testat på att jobba som vårdbiträde och personlig assistent och genom att vara någon annans förlängda armar och ben också fått en klarare syn på mitt eget liv. Fotvården hjälper mig att stanna upp, lyssna och se. För mig är foten en spegel utav hela människan. Med min undersökande blick försöker jag se alla livsöden som kommer ur varje fot jag möter, varje samtal som uppstår. I kontrast till fotvårdens handlingskraftiga och sociala utförande har jag ett starkt behov av att vända mig inåt. Ge utrymme för eftertanke och därefter uttrycka mina intryck. Tre års folkhögskola med teater och fri konst i överflöd förändrade mitt liv. Jag upptäckte delar hos mig själv som jag inte visste fanns. Jag fick känna mig delaktig i ett större sammanhang där den skapande kraften är viktig och nödvändig. Därefter gick jag i min farmors fotspår och utbildade mig till fotvårdare och startade upp mitt företag. 

Med mina ivriga händer och fötterna högt spretande upp i luften vill jag fortsätta gå, springa, skutta, ramla och famla mig fram. Ut mot världen. Samtalet kan fortgå – 

CV