Kontakt

                    

Julia Larsson bor i Sikeå hamnoch driver  företaget Julias fotspår

Foto Anna-Karin Drugge

Julia Larsson

Medicinsk fotvårdsterapeut

Konstnär

Sikeå hamn 62

915 93 Robertsfors

juliasfotspar@gmail.com

072-2226652